13/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

77
“Con là Con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về con” (Lc 3,22).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã làm Chúa Cha rất hài lòng bởi vì Chúa Giêsu luôn làm theo ý Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sống hết mình vì tình yêu để cứu nhân loại. Cứu nhân loại là điều làm Chúa Cha rất vui lòng. Chúng ta được mời gọi hãy sống tâm tình cảm tạ vì tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta để ta được cứu độ.
Với Mẹ: Lạy Cha, qua lời Cha, chúng con hiểu rằng Cha muốn chúng con yêu mến nhau, sống hiệp nhất với nhau. Khi chúng con yêu mến nhau, chúng con sẽ làm Cha hài lòng. Xin Cha tập cho chúng con biết tôn trọng tha nhân.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ giúp chúng con biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Xin Mẹ mặc cho chúng con tấm lòng yêu mến tha thiết của Mẹ đối với Chúa và lòng chân thành đối với tha nhân.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250