02/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

250

“Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).

Như Mẹ: Thiên Chúa luôn mời gọi con người cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài như những người thợ được gọi vào làm vườn nho cho Ngài. Hơn ai hết, chúng ta là Kitô hữu lại càng được mời gọi cộng tác với ơn thánh để làm sinh lợi những khả năng Chúa đã ban cho.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa luôn nhẫn nại và chờ đợi chúng con đáp trả lời mời gọi của Chúa để sống đúng danh nghĩa là con cái Ngài. Xin cho chúng con mau mắn đón nhận giáo huấn của Ngài truyền dạy, mà đem ra thực hành trong đời sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin cho người tín hữu chúng con cộng tác tích cực hơn trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250