05/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

153

“Bất cứ ai chạm đến Người đều được khỏi” (Mc 6,56).

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn yêu thương con người, tình yêu của Chúa luôn bao phủ tất cả, dù họ có tội lỗi đến đâu. Chúa đã đến trần gian để mặc khải tình yêu ấy một cách trọn vẹn nhất: Người mang đến bình an cho người khốn khổ, chữa lành bệnh tật, khử trừ tội lỗi… và nhất là mang lại hạnh phúc cho chúng ta bằng chính cái chết và sự phục sinh của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tình yêu Chúa quá bao la, xin Chúa mở lòng chúng con ra, để chúng con biết đón nhận tình yêu của Chúa với lòng biết ơn mà ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cũng chạm vào những ai đang thờ ơ với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ thương cứu giúp những người đang sống trong đau khổ của bệnh tật, bỏ rơi, tù tội và oan khiên.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250