20/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

352

“Người không để tôi cô độc,

vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người”

(Ga 8,29).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến là để cứu chuộc con người. Ai không tin vào Người thì sẽ mang lấy tội của mình mà chết; còn ai tin vào Người sẽ được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi và được thúc bách để làm những điều đẹp ý Cha. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu mà vâng theo ý Cha, thì Cha sẽ không để chúng ta cô độc.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, cửa trời là nơi rộng mở cho những ai có lòng tin. Xin giúp chúng con nhận thức được rằng dù gặp phải bao nỗi truân chuyên ngặt nghèo, Chúa vẫn luôn ở kề bên chúng con trên mọi nẻo đường.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ đồng hành với những ai đang cảm thấy cô độc trên cuộc lữ hành đức tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250