18/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

287

“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất,

còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

Như Mẹ: Sự sống tạm thời ở đời này không phải là tất cả. Cái làm cho con người ta đáng giá, đó là sự sống vĩnh cửu. Chấp nhận mất sự sống đời này vì Chúa, để được sự sống đời đời, đó là một lời mời gọi của chính Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thí mạng vì loài người chúng con. Xin cho người tín hữu chúng con luôn sẵn sàng cộng tác với Hội Thánh, dấn thân phục vụ con người giữa lòng thế giới, mà không sợ phải vất vả hay thiệt thân, để được Chúa thưởng công Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin cho chúng con mọi nơi và mọi lúc, dù sống hay chết, đều thuộc trọn về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250