16/12/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

78
“Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,12).
Như Mẹ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả dạy dân chúng phải biết chia cơm sẻ áo cho người khác, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người khác. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn hơn thế nữa, Ngài muốn con người phải yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương thế gian.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường chỉ biết vun vén cho cuộc sống riêng tư của mình, mà quên mất biết bao người xung quanh chúng con còn đói khổ và thiếu thốn. Xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra Chúa trong mọi người. Xin cho chúng con biết chia sẻ, cảm thông và yêu mến những kẻ đói rách và bần cùng.
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin đồng hành với chúng con trên con đường phụng sự Chúa và phục vụ những kẻ yếu đuối và cơ hàn.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250