04/05/2015 -

Minh Đức

9623
WĐM (04 – 05 – 2015): Vào lúc 17g30, ngày 03 - 05 - 2015, tại Giáo xứ Minh Đức, Giáo hạt Thủ Thiêm, TGP. Sài Gòn, Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và công bố văn thư của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc bổ nhiệm Tân Chánh xứ Giáo xứ Minh Đức.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, OP. đọc văn thư bổ nhiệm; Theo đó, Cha Vinhsơn Nguyễn Duy Nam, OP. được bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ Minh Đức, thay thế Cha Phaolô Đổng Đức An, OP. trở về Nhà Dòng để nhận nhiệm vụ mới.

Cùng đồng tế với Cha Giám Tỉnh, Cha Phaolô và Cha Vinhsơn, còn có Cha Bề trên Tu viện Mai Khôi Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP., Cha Giuse Đoàn Công Thành, ICM.

Trong bài chia sẻ, Cha Giám Tỉnh gắn kết trích đoạn Tin Mừng nói về “cành nho cần phải được liên kết với thân nho” với ý nghĩa của vị mục tử trong vai trò đứng đầu một cộng đoàn Giáo xứ. Hơn nữa, Cha Giám Tỉnh nhấn mạnh đến sự hợp nhất cần phải có giữa Cha xứ với cộng đoàn giáo dân, cũng như ý thức trách nhiệm của mọi thành phần trong Giáo xứ với toàn thể Giáo Hội Chúa Kitô, một sự nhất thiết và trên hết là sự gắn kết chặt chẽ với Giáo Hội là chi thể của Chúa Kitô.

Bên cạnh đó, Cha Giám Tỉnh cũng giải thích rõ hơn về việc “chuyển trao trách vụ” giữa hai Cha “Nguyên” và “Tân” chánh xứ. Hai Cha chọn lựa cách thức giản đơn, để cho thấy trọng tâm sứ vụ mà hai Cha muốn đặt đến là sự thăng tiến của cộng đoàn Giáo xứ về đời sống đức tin hơn là chú trọng đến nghi thức “hình thức bên ngoài”.

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, thay lời cho tất cả cộng đoàn Giáo xứ Minh Đức, cám ơn Cha nguyên chánh xứ Phaolô Đổng Đức An, OP., đã hiện diện, chăm sóc, hướng dẫn cùng sẻ chia biết bao thăng trầm với anh chị em cộng đoàn Giáo xứ trong suốt 14 năm qua; đồng thời cám ơn Cha Giám Tỉnh và Tỉnh Dòng Đa Minh sẵn sàng hy sinh, tiếp tục để quý Cha Đa Minh hiện diện và phục vụ cộng đoàn Giáo xứ Minh Đức từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay.

Đáp lời, Cha tân chánh xứ Vinhsơn Nguyễn Duy Nam, OP. cám ơn Cha Giám Tỉnh và Tỉnh Dòng Đa Minh, Quý Cha Bề trên, Cha Phaolô nguyên chánh xứ, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Ông Bà Cố cùng toàn thể cộng đoàn.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo xứ, luôn ban tràn đầy tình thương, sự bình an và sự chở che của Người trên Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Minh Đức luôn mãi.

 
Pet. Đình Phương, OP.
 
114.864864865135.135135135250