10/03/2015 -

Miền Trung

4159Ngày 7-8/3/2015 - Cha Phêrô Phạm Văn Bình, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Đà Lạt & Nha Trang cùng với một số anh chị thuộc Liên huynh Catarina GP Đà lạt đã đến thăm huynh đệ Liên huynh Ninh Sơn thuộc giáo phận Nha Trang. Trong hai ngày, Cha đã hướng dẫn các Huynh đoàn trong Liên huynh lập báo cáo tổng hợp trong nhiệm kỳ 4 năm, từ năm 2011 đến 2015; và đặc biệt, hướng dẫn về Luật sống và tinh thần Dòng.Trong chuyến đi, Đoàn còn làm 1 số công tác chuyên biệt như phát tặng quà trại trẻ mồ côi Trần Châu và đồng bào dân tộc Chăm tại TP. Phan Rang tỉnh Ninh Thuận. Đoàn đã được quý Cha sở và Linh hướng tiếp đón niềm nở, vui vẻ và tạo điều kiện tốt nhất để đoàn gặp gỡ anh chị em các Huynh đoàn trong tinh thần hiệp thông huynh đệ. 


114.864864865135.135135135250