31/08/2014 -

Miền Trung

3522

Được sự chấp thuận qua văn thư của Đức cha Antôn - Giám mục giáo phận Đà Lạt và văn thư thành lập Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ An Bình của cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

Vào lúc 17h30 ngày 30 tháng 8 năm 2014, - Cha Phêrô Phạm Văn Bình, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Đà Lạt cùng với cha Quản xứ An Bình Giuse Lê Anh Tuấn, đã cử hành Thánh lễ công bố thành lập Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ An Bình.

Giáo xứ An Bình giáo hạt Đà Lạt thuộc phường 3 TP. Đà Lạt có nguồn gốc là ấp Samt-Jcan hiện nay có 857 giáo dân được tách ra bởi giáo xứ Chính Tòa giáo phận Đà Lạt, trong Thánh lễ có sự tham dự của Ban Phụ vụ Huynh đoàn Giáo phận, Ban Phụ vụ Liên huynh và các Huynh đoàn cùng cộng đoàn giáo xứ An Bình.

BTT GP ĐL

7 người đã tiếp cận
114.864864865135.135135135250