09/02/2015 -

Miền Nam

2999
Ngày 08/02/2015 - Cha Phêrô Phạm Văn Bình, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Đà Lạt đã thăm viếng huynh đệ đến các Huynh đoàn, Diom, Lạc Viên, Lạc Lâm, Lạc Sơn thuộc Liên huynh Catarina hạt Đơn Dương.

Sau phiên họp toàn thể Ban Phục vụ Huynh đoàn giáo phận, làm việc căng thẳng rất mệt mỏi, nhưng Cha Đặc trách vẫn cố gắng dành thời gian ngày Chủ Nhật có nhiều thuận tiện nhất để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, truyền đạt những kĩ năng chuyên môn trong công tác điều hành và tổ chức đúng theo tinh thần Luật sống; đồng thời hướng dẫn các Huynh đoàn thực thi phương hướng sinh hoạt tông đồ của Huynh đoàn Tỉnh năm 2015. Đặc biệt, ngài rất quan tâm đến các thành viên trẻ và tìm ra những giải pháp khả thi nhất để thuyết phục lôi cuốn giới trẻ vào Huynh đoàn để sau này có người tiếp nối.
Cuộc thăm viếng kết thúc vào 18h cùng ngày trong bầu không khí vui tươi hiệp thông huynh đệ.


 
BTT.HĐGP.ĐL
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

114.864864865135.135135135250