27/09/2014 -

Miền Nam

2460
Ngày 05/09/2014 mừng kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Bổn mạng của HĐ Giáo phận Long Xuyên. Được sự cho phép của cha Giuse Phan Chí Minh, chánh xứ GX Đền Thánh Giuse An Bình, cũng là Cha Linh Giám của HĐGP Long Xuyên. BPV/HĐGP Tổ chức mừng Lễ Tạ Ơn và Kính Thánh Bổn mạng tại GX An Bình.
 Cùng về tham dự có Cha Chánh xứ Giuse Phan Chí Minh Linh Giám HĐGP Long Xuyên, Cha Phero Bùi Duy Tân Hạt Trưởng Vĩnh Thạnh, Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lượng Hạt Trưởng Vĩnh An, Cha Giuse Trương Tấn Hưng Hạt Trưởng Tân Hiệp. Đặc biệt có Cha FX Trần Kim Ngọc, O.P. Đặc trách Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh. Cùng với BPV/HĐGP, BPV 5 Liên Huynh, BPV 53 Huynh Đoàn đai diện cho 3474 Đoàn viên.

 Đúng 08 giờ quý Anh Chị đã có mặt đầy đủ mặc dù thời tiết đang mưa gió bởi ảnh hưởng của cơn bão số 2 sắp đến.

 8 giờ 15: Cha Linh Giám HĐGP chia sẻ về đời sống của người Đoàn viên Đa Minh nhất là trong năm “Phúc Âm hóa Gia Đình” phải có nhiệm vụ Loan báo Tin Mừng cho mọi người; Tham gia Sứ vụ Tông Đồ của Dòng bằng đời sống ( Cầu nguyện, Hiệp thông Huynh Đệ và Học hỏi)

 09 giờ: Chia sẻ của Cha Đặc trách Kinh Mân Côi Tỉnh Dòng Đa Minh về ý nghĩa, ơn ích, giá trị và sự Cầu nguyện của kinh Mân Côi là Gia Sản vô giá của Dòng.

 10 giờ: Thánh lễ tạ ơn do Cha Giuse Phan Chí Minh Chủ sự, cùng đồng tế còn có sự hiện diện của Quý Cha Hạt trưởng, Linh hướng Liên Huynh, phần Giảng Lễ do Cha Hạt trưởng Tân Hiệp chia sẻ về tiểu sử và đời sống của Thánh Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tự tử đạo.

 11 giờ 10 : Trước khi kết Lễ, Anh Phêrô Nguyễn Lam Phương Trưởng BPV/HĐGP đại diện cho gần 3500 Đoàn viên nói Lời Tri ân Cảm tạ và chúc sức khỏe đến quý Cha. Sau đó là tiệc Liên Hoan nho nhỏ mừng Kinh Thánh Bổn mạng, thấm tình Cha Con và tình Yêu Thương, Hiệp Nhất, Huynh Đệ.
 
BPV/HĐGP
114.864864865135.135135135250