02/09/2014 -

Miền Bắc

2772

+ Giới trẻ Đa Minh:
 

Ngày 10/8/2014, hơn một trăm bạn trẻ Đa Minh giáo phận Bùi Chu đã về Nhà thờ giáo xứ Khoái Đồng để gặp gỡ sinh hoạt. Trước Thánh lễ lúc 11giờ, Cha Jos Nguyễn Cao Huấn, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận đã chia sẻ với các bạn trẻ về những thách đố và bổn phận của các bạn trong Giáo hội và Xã hội hôm nay.

  

Trong Thánh lễ, cử hành nghi thức bước vào đời sống dự tuyển cho 40 bạn trẻ và công bố thời kỳ tìm hiểu cho 60 bạn trẻ.

 

+ Thi học hiểu luật sống:

 

Ngày 11/8/2014, hơn 400 đoàn viên Huynh đoàn của các giáo xứ: Phạm Pháo, Tân Bồi, Nam Hòa, Hai Giáp đã về nhà thờ giáo xứ Phạm Pháo dự thi tìm hiểu Luật sống Huynh đoàn Đa Minh do Ban Phục vụ Liên huynh Quần Phương tổ chức. Trước giờ thi, Cha xứ Phạm Pháo khai mạc cổ vũ động viên cho anh chị em Huynh đoàn. Cuộc thi đã khích lệ anh chị em thêm yêu mến học hỏi Luật sống Huynh đoàn. Được biết Liên huynh Quần Phương là Liên huynh lớn nhất trong huynh đoàn giáo phận, gồm 4200 thành viên trong 35 Huynh đoàn do anh Đa Minh Bùi Văn Chiễu làm trưởng Ban Phục vụ.

 


 

Ngọc Năng

114.864864865135.135135135250