24/04/2015 -

Miền Bắc

3400

Ngày 23/4/2015 - Liên huynh Quần Phương đã được tổ chức trọng thể thánh lễ mừng kính thánh Vinh Sơn - Quan Thầy của Liên huynh tại nhà thờ giáo xứ Giáp Nam.

Từ 8giờ00 các Huynh đoàn đã tề tựu về ngôi thánh đường rực rỡ cờ hoa và khẩu hiệu. 8giờ30 gần 1000 anh chị em đã quy tụ trong nhà thờ, nghe anh Trưởng Ban phục vụ Liên huynh (LH) Jos Bùi Đình Chiễu đọc bản báo cáo tổng kết một năm của LH. Bản báo cáo nêu lên những mặt đã làm tốt và những mặt còn tồn tại qua bốn trụ cột của người Đa Minh. Tiếp đến là tham luận của Huynh đoàn (HĐ) Phạm Pháo, HĐ Xuân Dục. Anh phó Ban Phục vụ HĐ giáo phận đã chúc mừng LH Quần Phương, một LH lớn nhất giáo phận, cũng hay giành được phần thưởng giáo phận trao. Anh cầu chúc LH giữ mãi truyền thống ấy và còn tiến hơn nữa.

9giờ00 cuộc rước kiệu Thánh Quan thầy long trọng với hội kèn, hội trống của giáo xứ, anh chị em trong LH, đại diện các LH lân cận Tứ Trùng, Kiên Chính, Ban Phục vụ HĐ giáo phận. Đoàn đồng tế có Cha Chính giáo phận Giuse Nguyễn Đức Giang chủ tế cùng Cha Đặc trách HĐ giáo phận, cha Linh hướng LH và cha xứ Giáp Nam đồng tế. Bài giảng trong thánh lễ, Cha chủ tế đề cao công đức thánh Vinh Sơn và nhắc mọi người hãy noi gương ngài mến Chúa yêu người.

Sau thánh lễ, anh Trưởng BPV Liên huynh thay mặt mọi người cảm ơn Cha Chính giáo phận cùng quý Cha đã về dâng lễ kính thánh Vinh Sơn và cầu nguyện cho Liên huynh.
Cuối cùng quý cha, quý khách cùng đại diện các Huynh đoàn cùng chia sẻ bữa cơm thân thiện tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ.
Ngọc Năng BC
114.864864865135.135135135250