07/11/2016 -

Mân Côi

2567

Vào lúc 08g30 sáng Chúa nhật, 30/10/2016, Đoàn TNTT giáo xứ Mân Côi đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn bế mạc tháng Mân Côi.


Như đã được thông báo trước, sáng nay, các em thiếu nhi đã có mặt tại nhà thờ từ rất sớm, xếp thành những hàng ngay ngắn phía trước kiệu Đức Mẹ. Sau những lời kinh sốt sắng dọn mình tham dự thánh lễ, toàn đoàn Thiếu nhi đã cùng nhau cung nghinh Đức Mẹ từ phía nhà giáo lý vào nhà thờ. Trên tay mỗi em thiếu nhi đều cầm một bông hoa nhỏ. Những bông hoa này tượng trưng cho tấm lòng đơn sơ của các em kính dâng lên Mẹ Maria.            Khi diễn giảng về tấm gương của ông Gia-kêu trong bài Tin Mừng, cha Phaolo chủ tế đã ví các em như ông Gia-kêu. Ông Gia-kêu tuy là một người thu thuế, vừa có tiền, vừa có quyền, nhưng ông đã tìm đến Chúa Giê-su bằng một cách rất khiêm nhường. Ông không hô hoán để mọi người tránh đường, nhưng ông trèo lên một cây cao. Vì thế, Chúa Giê-su đã đến và ở lại với ông. Cũng vậy, các em thiếu nhi đến với Chúa chỉ bằng một bông hoa nhỏ, nhưng đó là cả tấm lòng của các em, chắc chắn Chúa sẽ đến và ở lại với các em. Cha còn nhắc nhở các em, bế mạc tháng Mân Côi không có nghĩa là chấm dứt việc cầu nguyện với Chúa bằng chuỗi Mân Côi. Trái lại, các em cần phải cầu nguyện thường xuyên hơn nữa, để xin Mẹ Maria dẫn đưa các em đến với Chúa Giê-su.

            Nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cho từng thành viên của Đoàn TNTT chúng con!

 

Ban Truyền thông Xứ đoàn Gioan Tẩy Giả

 

114.864864865135.135135135250