03/08/2020 -

Huynh đoàn Đa Minh

1194

Do nhu cầu Huynh đoàn và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 28-07-2020, Cha Giám tỉnh Tôma Aq. NguyễnTrường Tam OP, qua văn thư ngày 29-07-2020, đã giới thiệu đến Giám mục giáo phận liên hệ, chấp thuận và chính thức bổ nhiệm :

Cha Gioan B. Vũ Văn Tín, OP

Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bùi Chu.

Và theo sự giới thiệu của cha Gioan B. Vũ Văn Tín, OP, Cha Giám tỉnh đã phê chuẩn và bổ nhiệm :

Thầy Gioan B. Nguyễn Hữu Tài, OP

Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bùi Chu
 

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, đặc biệt là Huynh đoàn giáo phận Bùi Chu để liên hệ theo sứ vụ.

Xin Ban Phục vụ Huynh đoàn giáo phận Bùi Chu giới thiệu quý cha và thầy Tân Đặc Trách cho các Liên Huynh và Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với nguyên đặc trách cha Giuse Nguyễn Văn Thuần OP.

Sài Gòn ngày 02 tháng 08 năm 2020

Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

114.864864865135.135135135250