09/12/2020 -

Hoà Bình

2188
Ngày 8/12/2020 giáo xứ Hòa Bình long trọng mừng Bổn mạng giáo xứ nhân dịp trọng kính Đức trinh nữ Maria Vô nhiễm nguyên tội do Cha Bề trên Giám tỉnh chủ sự thánh lễ cùng với quý cha dòng anh em Giảng thuyết, trong đó có cha Nguyên Bề trên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật, cha Giám sư sinh viên Phêrô Nguyễn Thế Truyền…
Trong bài giảng, từ hai bài đọc sách Sáng thế và Tin Mừng theo thánh Luca, cha Giám tỉnh vẽ lên hai bức tranh tương phản giữa hai người phụ nữ. Trong Cựu Ước bà Eva đã bất tuân Thiên Chúa nên mang lại đau khổ và sự chết đến thế gian. Trái lại, vì khiêm tốn và vâng theo thánh ý Thiên Chúa, Đức Trinh nữ Maria đã đem lại nguồn sống mới và ơn giải thoát cho toàn nhân loại, thông qua mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, con Đức Maria. Từ đó, Mẹ Maria trở thành niềm tin và hy vọng cho dân Chúa ngày hôm nay, trong đời sống thực hành đức tin, phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Giáo xứ Hòa Bình là một trong năm giáo xứ do Dòng Đa Minh phụ trách trong Tổng giáo phận Sài Gòn, được thành lập cách nay 49 năm.
Trọng Chính, OP.
114.864864865135.135135135250