29/07/2014 -

Hải Ngoại

3702
Hướng về năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Anh em Giảng Thuyết (1126–2016), ngày 25/7/2014 gia đình Đa Minh Thế Giới họp mặt và cùng với khu vực châu Á Thái Bình Dương  mừng kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Dòng, được tổ chức tại khu tĩnh tâm của Dòng tại Thành Phố Núi Philippines cách Ma-li-la khoảng 80 km về phía nam, số người tham dự khoảng gần 100 thành viên gia đình Đa Minh trên toàn Thế Giới như: Sri Lanka, Đức, Mỹ, Nigeria, Tây Ban Nha, Việt Nam, Philippines,... và quý soeur Dòng kín Philippines...
 Huynh đoàn Tỉnh dòng Việt Nam đến tham dự gồm có:

 - Anh Giuse Đỗ An Ninh, trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh,
 - Chị Maria Trần Thị Liên, Thủ Quỹ Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh,
 - Anh Phêrô Trần Đức Khải, Phụ trách giới trẻ Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh,
 - Chị Maria Hoàng Kim Dung, giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh.

 Trong phần gặp gỡ, các đơn vị báo cáo, xin trích báo cáo của Huynh đoàn Việt Nam như sau:
 1/ tình hình nhân sự & cơ cấu tổ chức
 Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam hiện có mặt tại 16/25 Giáo phận trên cả nước:
 Tổng số Đoàn viên : 112.468  
 - Liên huynh :   137            
 - Huynh đoàn : 1.230 trong đó có 1 HĐ đối nhân (cựu tu sinh Đa Minh)
 - Tổng số giới trẻ tuổi từ 17-40: hơn 5000 thành viên
 2/ Nguồn gốc và quá trình phát triển
 - Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam có nguồn gốc từ các GP dòng do chính các thừa sai Đa Minh truyền giáo và coi sóc từ những ngày địa phận Đông đàng ngoài được thành lập năm 1679. Giám mục Đa Minh đầu tiên Lezoli Cao 1698. Dòng đặc trách vùng tả ngạn sông Hồng và sông Lô từ năm 1756. Nay là năm địa phận: Hải Phòng, Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Huynh đoàn (gọi là Dòng Ba)cũng đã có mặt từ cuối thế kỷ 17 và tỏ ra đắc lực trong thời tử đạo. Nhiều anh chị em tham gia việc xứ đạo, làng xã, tụ họp để nguyện kinh, đóng góp làm việc bác ái và việc chung, đặc biệt giúp người hấp hối dọn mình chết và rửa tội cho những người nguy tử nữa. Có lẽ, được thừa hưởng gia nghiệp trên với những công việc chính yếu là cộng tác với Cha xứ, Ban hội đồng mục vụ xây dựng giáo xứ. Chính vì thế mà được quý Đức cha, quý Cha quý mến và đích thân thành lập Huynh đoàn. Huynh đoàn GP Hưng hoá có từ thời Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang, khi còn là Linh mục ngài đã thành lập và đã gia nhập Huynh đoàn Đa Minh.
 3/ Việc điều hành của Ban Phục vụ Huynh đoàn các cấp
 - Tại các Huynh đoàn địa phương và các cấp đều có Ban Phục vụ, ban này được bầu lên gồm từ 5-7 để điều hành Huynh đoàn theo "Luật sống" dưới sự hướng dẫn của cha Linh hướng.
 - Chương trình kế hoạch tại HĐ, LH, GP dựa trên bản kế hoạch của cấp trên gần nhất và tình hình cụ thể địa phương mà lên kế hoạch cho phù hợp với đơn vị của mình.
 - Trong phiên họp toàn thể Ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam hằng năm. Thành phần tham dự gồm có: Cha Đặc trách và Ban Phục vụ HĐT, các trưởng phó Huynh đoàn giáo phận và các trưởng Liên huynh-Huynh đoàn trực thuộc: nghe báo cáo tổng kết trong năm của các đơn vị; đồng thời giải quyết những thắc mắc và lên kế hoạch cho năm tới. Bản kế hoạch được soạn thảo dựa trên 4 tinh thần Dòng và chủ đề mục vụ trong năm của HĐGMVN, được thông qua trong nghị quyết phiên họp.
 4/ Hoạt động tông đồ nào mà người Đa Minh đang thực hiện
 Những cách thức hoạt động tông đồ nào mà người Đa Minh đang thực hiện là tham gia vào sứ vụ bằng 4 tinh thần của Dòng:
 -  Cầu nguyện: 
   . Tham dự Thánh lễ và cử hành Kinh Phụng Vụ hằng ngày
   . Tổ chức và tham dự các lễ của Dòng 
   . Cầu nguyện và tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng,…
 - Hiệp thông huynh đệ: 
   . Ban phục vụ các cấp họp thường kỳ hằng tháng để giải quyết công việc và lên kế hoạch chung điều phối cấp liên hệ trực thuộc. 
   . Các HĐ đều có buổi họp mặt hằng tháng để học hỏi, chia sẻ và lên kế hoạch sinh hoạt trong tháng.
   . Trong nhiệm kỳ, Cha Đặc trách và Ban phục vụ HĐT thăm viếng huynh đệ các Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận và Liên huynh trực thuộc; Cha Đặc trách và Ban phục vụ cấp GP thăm viếng các Liên huynh và Huynh đoàn.
 - Chuyên cần học hỏi: 
   . Trong năm qua Ban Đặc trách, Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh dòng đã tổ chức soạn thảo để hoàn thành tài liệu “Hướng dẫn thi hành Luật Sống”, “Điều hành - Quản trị” và tài liệu huấn luyện căn bản. 
   . Hằng năm Ban phục vụ HĐT và các GP mở lớp học: Quản trị-Điều hành, Hướng dẫn thi hành Luật sống và bồi dưỡng giảng viên, 
   . Các Liên huynh và Huynh đoàn địa phương tổ chức các khoá huấn luyện căn bản cho đoàn viên tiến cấp. 
   . Đặc biệt trong năm HĐT tổ chức 2 khoá bồi dưỡng tinh thần Dòng và kỹ năng cho Ban Phụ trách giới trẻ cấp GP. Một lớp các GP miền Bắc và một lớp cho các GP miền Nam. 
    . Tập san ‘Chia Sẻ Tin Mừng hằng tháng’ là tiếng nói chính thức và là tài liệu học tập thường xuyên của Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam. 
    . Website huynhdoandaminh.net cập nhật thông tin và những tâm tình chia sẻ của anh chị em Huynh đoàn.
 - Hoạt động tông đồ bác ái:
 Tông đồ:         
 - Dạy giáo lý
 - Tham gia ca đoàn
 - Tham gia Ban hành và ban trị sự các giới,…
 Bác ái: 
 - Giúp bão lụt
 - Thăm và tặng quà đồng bào vùng sâu vùng xa 
 - Trợ giúp các điểm truyền giáo
 - Giúp xây dựng Nhà Chúa, cơ sở của Giáo Hội, của Dòng
 - Thăm và chăm sóc trung tâm nuôi dưỡng người nghèo khó bệnh tật      
 - Xây dựng "mái ấm huynh đệ" tặng người nghèo 
- Trợ giúp ơn gọi của Tỉnh dòng
 5/ Xây dựng quỹ để duy trì các hoạt động
 Một nét đẹp từ xưa tới nay, truyền thống HĐ xây dựng quỹ bằng túi kín được triển khai trong buổi họp mặt hằng tháng để làm tông đồ bác ái. Ngoài ra, còn có những vị ân nhân muốn tự nguyện góp vào quỹ chung của HĐ để làm việc tông đồ bác ái.

 Tiếp theo chương trình, Cha Ruis Carlos Almeida Lopes, OP. Tân Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Thế Giới lược qua thời gian từ 2014-2016 gồm những công việc chuẩn bị mừng kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng.

 Đỉnh cao ngày gặp gỡ là Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Dòng do cha Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh dòng Đa Minh Philippines Chủ sự; cùng đồng tế còn có sự hiện diện của Cha Vinhsơn Hà Viễn Lự, OP. Phụ tá Bề trên Tổng Quyền Đặc trách Dòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Cha tân Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Thế Giới, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ cùng đại diện Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh dòng các nước.
 Sau Thánh lễ, mọi người cùng họp mặt trong bữa cơm thân mật trong tình hiệp thông huynh đệ.


 
BPV
114.864864865135.135135135250