13/11/2017 -

Để Lời Được Lớn Lên

3418
"Mỗi năm ta nhớ và cầu nguyện cho một người nào đó vào ngày giỗ của họ, có quá ít hay không? Phải xin lễ thế nào cho thoả đáng?  Có được ăn đồ cúng?..." - Những thắc mắc của quý vị gởi về Sống Đạo kỳ 8, tháng 11, sẽ được cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP. giải thích..

114.864864865135.135135135250
  • Adsvietnam