22/08/2018 -

Để Lời Được Lớn Lên

5439
"Tin vào phong thuỷ để làm ăn, có tội không?" - Nếu coi đó là cứu cánh để đạt được điều này điều nọ, thì Thiên Chúa - "Đấng hay ghen" bị coi như thứ yếu; đó là việc không được!

114.864864865135.135135135250
  • Adsvietnam