30/07/2022 -

Dấu ấn Đa Minh

1023
Khi tình hình đại dịch Covid-19 đã giảm bớt nhiều, cha bề trên tu xá thánh Tôma Aquinô, Thailand Paul Quý, OP. đã quyết định lên đường thăm viếng mục vụ cộng đoàn Đa Minh tại Lào. Trước đó, trong tu xá hội, cha Phêrô Lê Chí Thời, OP. tỏ bày mong muốn với cộng đoàn được phục vụ Giáo hội này. Sau khi trao đổi, cha Giám tỉnh đã đồng ý gửi cha Thời đến đất Lào làm việc. Sau gần hai tháng chuẩn bị ngôn ngữ, ngày 16/07/2022 cha Thời đã lên đường đi Lào và tham gia sứ vụ của cộng đoàn Đa Minh Lào cùng cha Laurenxo Nguyễn Trí Lộc, người đã hiện diện 6 năm tại nơi đây.

Cha Giám tỉnh Tôma Aquinas Nguyễn Trường Tam, OP. gởi thư giới thiệu cha Thời đến đức Hồng y Louis Marie Ling Mangkhanekhoun, Giám mục Giáo phận Vientiane – Lào. Sau nhận thư giới thiệu cha Thời của cha Giám tỉnh, ngày 22/07/2022 cha Phaolô Quý, OP., Bề trên Tu xá, cùng cha Laurenxo Trí Lộc, OP. và Phêrô Thời OP. đến trình diện Đức Hồng y và giới thiệu cha Thời với ngài, xin được hiện diện và phục vụ nơi Giáo phận. Đức Hồng y đã tỏ bày niềm vui mừng khi Giáo phận ngài có thêm linh mục cộng tác.
Giáo phận Viên Chăn có địa bàn rộng khoảng 30 km vuông với dân số khoảng 25.000 người và được phân bổ sống rải rác nhiều tỉnh thành. Người tín hữu Công giáo Lào khoảng 2.000. Linh mục 12 trong đó 3 lm triều, 09 lm dòng. Giáo phận chỉ có 1 nhà thờ chánh tòa và 2 nhà thờ khác nằm trong thủ đô, 22 nhà thờ khác nằm ngoài thủ đô; và một vài nhà thờ khác nữa trong Giáo phận đang tiến hành xây dựng. Giáo phận có nhiều người Việt đến làm ăn sinh sống, trong đó có nhiều tín hữu Công giáo. Hiện cha Laurenxo Lộc, OP. đang phụ trách người di dân công giáo Việt tại Giáo phận này.

Trong dịp này anh em cũng đã họp và quyết định lấy thánh hiệu: “Cộng Đoàn Đa Minh Lào” cho cộng đoàn nơi đây.

Hy vọng rằng, cộng đoàn Đa Minh Lào với sự bổ sung nhân sự sẽ có thêm sức sống cho sứ vụ của cộng đoàn và đóng góp nhiều hơn cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội Lào.
                                                                                                               Paul. Nguyễn Văn Quý, OP.
114.864864865135.135135135250