01/10/2022 -

Dấu ấn Đa Minh

563
Hoà chung niềm vui cùng Giáo hội kính các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, chiều 29/09 anh em tu xá Bangkok đã quy tụ về cộng đoàn Samphran - Thailand, dâng thánh lễ tạ ơn và chúc mừng cha Micae Nguyễn Văn Bắc, OP. nhân ngày mừng kính thánh bổn mạng của ngài.
Hiện diện trong thánh lễ có cha Phaolô Nguyễn Văn Quý, OP., cha Giuse Trần Ngọc Thiện, OP., cha Giuse Nguyễn Hải Phương, OP. và Phêrô John Hùng Lê, Bề trên Cộng đoàn Ngôi Lời và cũng là Tổng Linh hướng UBMVDDVN thuộc HĐGM Thái Lan và một số anh chị em di dân Việt Nam đang làm việc, học tập tại đất nước chùa vàng này.


Cha Micae đã hiện diện trên đất Thái đã 8 năm nay. Sứ vụ của ngài là đồng hành và phục vụ anh chị em di dân Việt Nam trên đất Thái. Đặc biệt, nhiều anh chị em Việt Nam đang ở gần Cộng đoàn Samphran và thường đến đây dự thánh lễ mỗi sáng Chúa nhật. Chính nhờ tham dự thánh lễ thường xuyên mà anh chị em người Việt ở vùng này được nâng đỡ về đời sống tinh thần cũng như đời sống đức tin.
Sứ vụ chính yếu của anh em tu xá Bangkok là truyền giáo và mục vụ cho người bản địa, cụ thể hiện nay có cha Phaolô Hoàng, OP. và Giuse Vương, OP. đang coi sóc 2 giáo xứ và 3 giáo điểm thuộc Tổng Giáo phận Thare-Nỏngsẻng. Trong tương lai, anh em sẽ nhận thêm giáo xứ; thầy phó tế Martinô Nguyễn Quốc Trụ, OP. đang học tiếng Thái, hy vọng 6 tháng sau thầy sẽ có thể  phụ giúp cha Hoàng. Cha Phêrô Thời, OP. dấn thân phục vụ các anh chị em Lào vùng sâu vùng xa. Những anh em còn lại đồng hành với những người Việt di dân tại Thailand như cha Quý, OP. (Phụ trách Mục vụ Huấn giáo thuộc UBMVDDVN thuộc HĐGM Thái Lan), cha Bắc, OP., cha Thiện, OP. (linh hướng cho các nhóm), cha Phương (Truyền thông). Còn ở Lào, cha Laurenxô Nguyễn Trí Lộc. OP. phụ giúp đức Hồng y Louis Marie Ling Mangkhanekhoun, Giám mục Giáo phận Vientiane, coi sóc cộng đồng người Việt di dân tại Giáo phận này.

 
Ngoài sứ vụ mục vụ cho đồng bào di dân Việt, anh em tu xá còn phục vụ các cộng đồng khác thuộc khối nói tiếng Anh. Chúa nhật hàng tuần, anh em dâng thánh lễ tiếng Anh tại nhà thờ Latphrao. Thường lệ, anh em cũng dâng lễ với ngôn ngữ này tại nhà nguyện của trường Đại học Assumption của các thầy Dòng Gabriel cho các sinh viên hay viên chức Công giáo đang học và làm việc tại trường.


Mừng lễ Bổn mạng cha anh Micae, người đã hiện diện khá lâu nơi mảnh đất chùa vàng này và phục vụ anh chị em di dân với lòng không ngơi nghỉ, anh em tu xá cùng hiệp hành với cha trong sứ vụ rao truyền tình thương Tin Mừng và lòng thương xót Chúa đến với mọi người, nhất là người nghèo, người không nơi nương tựa, người đang còn long đong, rong ruổi vì miếng cơm manh áo mà phải tha phương cầu thực, thiếu thốn nhiều điều kiện, nhất là đời sống đức tin.
Một lần nữa xin chúc mừng cha Micas trong ngày lễ bổn mạng. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh quan thầy, ban cho cha sức khoẻ, lòng hăng say, nhiệt thành đem Tin Mừng Chúa đến cho những người cha anh đang gặp gỡ và phục vụ.
Bangkok 30/09/22
Paul Quý, OP.
114.864864865135.135135135250