25/03/2016 -

Dấu ấn Đa Minh

936


Hôm nay Giáo Hội mừng trọng thể lễ Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, cũng là ngày Dòng Đa Minh kính Thánh Maria Alfonsina Danil Ghattas. Thật là một sự trùng hợp đáng quý. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria - Đấng Trung Gian của lòng thương xót, và cùng cầu nguyện với Thánh Maria Alfonsina Danil Ghattas - Đấng sáng lập Dòng Rất Thánh Mân Côi. Chúng ta xin Chúa ban ơn, để mỗi khi chúng ta suy niệm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời của từng người chúng ta.
Thánh Maria Alfonsina Danil Ghattas là một thành viên Dòng Ba Đa Minh. Sinh tại Giêrusalem, ngày 04/10/1843, trong một gia đình đạo đức với một truyền thống giáo dục Kitô giáo tốt lành. Khi vừa lên năm tuổi, cô đã bắt đầu theo học trong trường của các nữ tu Dòng Saint Joseph, tại Apparition - một Hội Dòng vừa hiện diện tại Giêrusalem vài tháng trước đó. Được hấp thụ nền giáo dục của các nữ tu, cô đã hun đúc tinh thần yêu mến đời sống tu trì và khát khao dâng mình cho Chúa. Năm 15 tuổi, Danil Ghattas xin gia nhập Dòng Saint Joseph. Năm 17 tuổi, cô được nhận vào Tập Viện. Năm 20 tuổi cô được Tuyên Khấn với tên gọi Maria Alfonsina. Sau khi khấn chị Maria Alfonsina dược trao nhiệm vụ dạy giáo lý tại một trường công lập ở Giêrusalem. Chị rất nhiệt tâm trong công việc, vì thế hai năm sau đó chị được chuyển đến Bê-lem để tiếp tục sứ vụ. Chị có lòng yêu mến Đức Mẹ rất thiết tha, chị quảng bá Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm (sau này được gọi là Hội Con Đức Mẹ) và cũng gọi là Hội Đức Mẹ các Tín Hữu.
Ngày 06/01/1874, Đức Mẹ hiện ra với chị Maria Alfonsina lần đầu tiên. Đúng một năm sau đó, Đức Mẹ hiện ra với chị một lần nữa và đề nghị thành lập Dòng Rất Thánh Mân Côi. Chị trình bày những cuộc gặp gỡ thiêng liêng này cho Đức Cha Vinh Sơn Bracco – Giám mục Giêrusalem. Đức Cha đã khuyến khích chị và đặt Cha An Tôn Belloni, rồi Cha Giuse Tannous làm linh hướng cho chị. Cha đề nghị chị ghi lại các cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Đức Mẹ, và ghi lại các điều về việc thành lập một Dòng tu mới mà Đức Mẹ đã muốn chị
khởi sự.

Ngày 18/12/1881 Hội Dòng Rất Thánh Mân Côi được thành lập. Các nội quy của Dòng được Đức Cha chấp thuận. Vào đêm trước ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 1890, chị được nhận vào Dòng Ba Đa Minh tại Giêrusalem. Chị qua đời ngày 25/3/1927. Ngày 22/11/2009 chị Maria Alfonsina Danil Ghattas được phong chân phước. Ngày 17/5/2015 chị được Đức Thánh Cha Phanxicô phong hiển thánh.
Các nữ tu Dòng Rất Thánh Mân Côi hiện đang làm việc tại Palestine, Israen, Jordan, Lebanon, Ai Cập, Syria, Kuwait và trong một số tiểu vương quốc vùng Vịnh Ba Tư và Rome. Đây là những nơi đang gặp nhiều khó khăn thử thách nhất hiện nay trên thế giới.
Chiêm ngắm Thánh Maria Alfonsina Danil Ghattas chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Đông, đặc biệt là cầu nguyện cho các tu sĩ đang dấn thân phục vụ tại vùng đất này. Xin Chúa cho các anh chị em ấy được tràn đầy sức mạnh, niềm vui và ân sủng của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương Chị Maria Alfonsina có lòng yêu mến và cậy trông Mẹ Maria, người mẹ đã che chở Dòng dưới bóng áo choàng của Mẹ.
Đặc biệt khi chúng ta được sống trong ân sủng của Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ - Đấng Trung Gian của Lòng Thương Xót. Xin Mẹ phù trợ chúng ta. Chúng ta cũng tín thác vào lòng thương xót của Chúa và ý thức hơn mỗi khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng: “…Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử”.
Lạy Chúa Giêsu, là Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Chúa đã đồng hành với chúng con để chúng con được ở với Chúa và Chúa Cha trong sự sống đời đời. Chúa đã ban cho chúng con Mẹ Maria làm mẹ chúng con. Tạ ơn Chúa đã chia sẻ với chúng con tình yêu tuôn tràn từ trái tim nhân ái của Mẹ. Chúa đặt chúng con vào vòng tay che chở của Mẹ, xin cho chúng con ân sủng và lòng thương xót, để chúng con đừng bao giờ phạm tội mất lòng Chúa.
Xin dạy cho chúng con biết noi gương đời sống thánh thiện của Mẹ, tinh tuyền trong suy nghĩ, lời nói và hành động; trung tín với trách nhiệm và bổn phận; luôn giữ lời thề hứa của mình và tín thác vào lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa. Amen
114.864864865135.135135135250