28/04/2016 -

Dấu ấn Đa Minh

1043Yêu mến Đức Mẹ Mân Côi

 

 

 

Thánh Luy Grinion Montfort là một thành viên thuộc Huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Một người nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi theo chân Thánh Đa Minh. Thánh Luy sinh ngày 31/1/1673, tại Montfort, nước Pháp. Khi còn nhỏ, cậu đã tỏ ra rất thông minh, có tinh thần bác ái, hay thương giúp kẻ cùng khổ. Năm 13 tuổi (1686), cậu được nhận vào Chủng viện, và được thụ phong linh mục năm 27 tuổi (1700).

Sau khi làm linh mục (1709), Cha Luy đã sang Rôma, yết kiến Đức Clemente XI.  Biết Cha Luy có lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi, nên Đức Thánh Cha đã ban cho Ngài chức vụ: “Cổ động viên Kinh Mân Côi trên toàn thế giới”. Vì thế, ngài đã lập ra Hội Mân Côi kính Đức Mẹ ở rất nhiều nơi. Ngài đã tuyển chọn nhiều thành phần ưu tú trong giáo dân để cộng tác với ngài truyền bá và  duy trì các Hội Mân Côi đã thành lập.

Có thể nói, ngoài Thánh Đa Minh (thế kỉ XIII) và chân phước Alan de la Roch (thế kỉ XV), thì không có một vị thánh nào nổi tiếng có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, cho bằng Thánh Luy Grinion de Montfort (cuối thế kỉ XVII). Chính ngài đã điều chỉnh và kiện toàn phương cách lần chuỗi Mân Côi như chúng ta thấy hiện nay.

Terril D. Littrell rất xác quyết khi nói rằng : “Trong khi lần chuỗi, không phải chúng ta lặp lại lời kinh chỉ vì lợi ích của chính lời kinh, mà vì lời kinh như là phương thế để đạt tới tình trạng suy gẫm về một Thiên Chúa sống động, hay một vài khía cạnh nào đó về Thiên Chúa… hoặc điều gì đó liên quan đến Thiên Chúa.” Vì vậy, khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta được mời gọi làm sống lại các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu với sự hiện diện thông hiệp của Mẹ Maria. Để rồi, chúng ta được soi sáng phải sống thế nào với các biến cố trong cuộc đời của chúng ta.

Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội chuẩn bị bước vào tháng hoa kính Mẹ, bước theo gương Thánh Luy Grinion de Montfort, chúng ta cùng suy niệm mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu với Mẹ, hiệp thông và liên đới với nhau trong mầu nhiệm cuộc đời của từng người chúng ta.

Với các mầu nhiệm mùa vui, cùng với Mẹ chiêm ngắm “Chúa Giêsu sống ẩn dật tại Nazaret”. Cuộc sống của Mẹ Maria lúc ấy không thiếu những khó khăn, nhưng lại ngập tràn niềm vui sự sống. Chính sự sống của Thiên Chúa thông ban cho con người, đó là niềm vui lớn lao nhất của cuộc đời
chúng ta.

Với các mầu nhiệm sự sáng, chúng ta cùng với “Chúa Giêsu hoạt động công khai, thi hành sứ vụ”. Các mầu nhiệm này làm sáng lên gương mặt Chúa Giêsu sống vâng phục và chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta không được bỏ qua một sứ vụ nào, nhưng chu toàn tất cả theo Thánh Ý Chúa, làm sáng lên vinh quang Thiên Chúa.

Với các mầu nhiệm sự thương, “Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn”. Chiêm ngắm sự đau khổ tột cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá, lặng nhìn Mẹ âm thầm đau khổ thông hiệp, chúng ta sẽ hiện diện bên đời nhau trong những lúc đau khổ để hiệp thông và chia sẻ với nhau, làm cho gánh nặng cuộc đời tan đi.

Với các mầu nhiệm mùa mừng, “Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ để bước vào vinh quang”. Đau khổ dành cho Mẹ khi thông hiệp với Chúa, cũng là vinh dự dành cho Mẹ trong cõi phúc vinh. Chúng ta đi theo con đường ấy, lẽ nào chúng ta không hy vọng một tương lai phúc vinh vĩnh cửu.

Vì thế, việc suy niệm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa, chiêm ngắm Mẹ Maria và các cách thức hiện diện của Mẹ, chúng ta dần tìm ra ý nghĩa mầu nhiệm cuộc đời mình. Nhìn mọi biến cố xảy đến bằng cái nhìn của Chúa, bằng sự hiệp thông sống động của ân sủng và sự chia sẻ yêu thương.

Xin thánh Luy Grinion de Montfort phù trợ, để chúng con kết hiệp với Chúa qua tràng chuỗi Mân Côi ân phúc.

Đời con tựa chuỗi mân côi,

Hạt vui, chen lẫn hạt thương, sáng, mừng

Môi con niệm hát vang lừng

Hiệp thông trong Chúa không ngưng suốt ngày.

Cuộc đời dẫu có chua cay,

Nên một trong Chúa ơn dày thông ban

Sống liên kết, mối bình an,

Ta ngân cao giọng hát vang “kính mừng”.

114.864864865135.135135135250