18/05/2011 -

Đấng Đầy Ân Sủng

1912

HOA HUYỀN NHIỆM

Ôi lạ lùng khôn ví

Mẹ khiêm nhường đã chiếm hữu trời cao

Tiết độ

Khiêm nhu

Tình mến dạt dào

Nên mầm sống cho vườn hoa huyền nhiệm.

Nhờ có Mẹ thân tôi đòi vững tiến

Cho đất bùn tiếp cận ánh quang huy

Đức khiêm nhu hủy diệt tính kiêu kỳ

Cho nhân ái vươn đi từng ngõ lối

Mẹ chính là vầng hồng trong đêm tối

Là sao trời rọi bước giữa ban đêm

Mưa hoa hồng tắm gội Đa Minh

Cho con được quang vinh vui sướng.

Kính lạy Mẹ,

Hoa khôi nguyên huyền nhiệm

Xin cho con thắng vượt biển đời,

Cùng với năm châu đón nhận Lời Người

Để chung hưởng phúc “rạng ngời bất diệt”.

Hoài Lệ Tử

( Chia sẻ TM HĐGD ĐM tháng 5.2011)

114.864864865135.135135135250