19/04/2011 -

Đấng Đầy Ân Sủng

2078

CHUỔI MÂN CÔI VỚI CUỘC THƯƠNG KHÓ

Người Kitô hữu ai cũng nằm lòng Tràng Hạt Mân côi, từ thuở còn thơ cho đến lúc  bạc đầu, họ có thể thuộc như cháo các mầu nhiệm kinh Mân côi. Năm sự thương giúp cho mỗi người sống lại những giây phút khổ đau với Đức Giêsu.

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên .

Phúc âm Thánh Luca kể lại: “ Lòng xao xuyến bồi hồi, Đức Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống” (Lc 22,44).

Đau khổ của Ngài dần lên tới vô cùng, không gì có thể diễn tả được nỗi đau mà Đức Giêsu phải gánh chịu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi ngày chúng con biết chấp nhận những mất mát, hy sinh để đền thay tội lỗi cho nhân loại .

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thánh sử Luca trình thuật lại rằng: “ Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn” (Ga 19,1).

Roi vọt là để dành cho các nô lệ, các người bị án tử hình, Đức Giêsu Ngài là Con Thiên Chúa,  là Thiên Chúa thật. Vậy mà Ngài đã đón nhận đòn vọt vì  tội lỗi của con người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận Thập Giá trong cuộc sống của mình.

Thứ ba: Đức chúa Giêsu chịu đội mũ gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Vòng gai nhọn xuyên thấu xương thịt của Đức Giêsu, những giọt máu đau thương đổ xuống. Còn xỉ nhục nào hơn thế nữa, khi đám đông hò la và nhạo cười Người: “ Bọn lính kết một vòng gai làm vương niệm, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt Người” Ga 19, 2-3).

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết đón nhận những sự đau đớn vế thể xác, cũng như tâm hồn vì đạo của Chúa trong từng phút sống của đời mình, như là lễ tế đẹp lòng dâng lên Chúa.

Thứ bốn: Đức chúa Giêsu chịu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Mười bốn chặng đường gian lao, với bao nhục hình và cực hình trên thân thể của Chúa và trong tâm hồn của Ngài. Nhiều lần Chúa quỵ ngã, nhiều lần tấm thân tàn tạ, hoi hóp trong tiếng vút của đòn roi, của những tiếng chưởi rủa phạm thượng. Máu me bê bết, sống đi chết lại trên con đường ra pháp trường. Chúa vác Thánh giá ra đi, Chúa vác tội lỗi của cả nhân trần.

Lạy chúa Giêsu, Thánh Giá đời con có là chi so với tình thương bể cạn non mòn mà Ngài đã dành cho con, xin cho con biết vác Thập Giá hằng ngày mà theo bước chân Chúa.

Thứ năm: Đức Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá.

Phúc âm Thánh gioan ghi lại rằng:  “ Họ đóng đinh Người vào Thập Giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa” ( Ga 19,18).

Cái chết của Ngài đau đớn biết là dường bao, giữa những người trộm cướp, Đức Giêsu cùng chung số phận.

Lạy chúa, bao thói hư tật xấu, bao lỗi tội của con người cũng kết thành những cây đinh nhọn hoắt đóng vào thịt da Chúa.

Những đau thương Chúa phải trải qua làm nên tình thương cho cuộc đời của những con người, xin cho chúng con biết trở về với Chúa để được ơn thứ tha.

Lm Giacobe Tạ Chúc

114.864864865135.135135135250