04/10/2021 -

Đa Minh Việt Nam

1045
Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Học vấn Đa Minh và tu viện Rất thánh Mân Côi cử hành thánh lễ Khai giảng năm học niên khóa 2021-2022 tại nguyện đường tu viện Mân Côi, Gò Vấp.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Giuse Lâm Văn Sỹ, OP., Giám đốc Trung tâm Học vấn Đa Minh đã gửi lời chào mừng đến cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, đã thương hiện diện, chủ tế thánh lễ Khai giảng. Đồng thời, cha Giuse đã bày tỏ niềm tri ân Thiên Chúa, vì trong sự quan phòng của Người, năm học mới của Trung tâm đã được bắt đầu.

Mở đầu thánh lễ, cha Giám tỉnh Tôma Aquinô mời cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cảm tạ và nguyện ước nhân dịp đầu năm học, xin Thiên Chúa soi dẫn, chúc phúc cho mọi hoạt động của Trung tâm. Xin cho anh em sinh viên Trung tâm, cách riêng, anh em Đa Minh chuyên chăm, yêu mến nghiên cứu thánh khoa, ngõ hầu chuẩn bị cho mình “hành trang” cần thiết cho quãng thời gian “lên đường” sau này.
Trong bài chia sẻ, cha Giám tỉnh đã nhắn nhủ anh em sinh viên hãy biết cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, đồng thời, biết nhận ra tiếng Chúa mời gọi ngay trong “dấu chỉ thời đại”. Mục đích nghiên cứu thánh khoa không hệ tại việc làm tăng khối lượng kiến thức duy mặt chữ cho bản thân, nhưng sâu xa, để mình trở nên những người tông đồ của Chúa, sẵn sàng đáp lại tiếng Người gọi ra đi phục vụ ơn cứu độ tha nhân.

Cụ thể, khởi đi từ gương Chúa Giêsu, cha Giám tỉnh mời gọi anh em sinh viên cần có cái nhìn nội tâm trong mọi hoàn cảnh, nhằm nhận ra thánh ý Thiên Chúa cũng như ân sủng, tình yêu Người hằng chan chứa. Trong bối cảnh Covid hôm nay, dù có những mất mát đau thương, nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho mọi sự. Thiên Chúa vẫn đang quan phòng, ban sức, nâng đỡ, ủi an con người. Chính trong bối cảnh Covid-19, chúng ta càng ý thức hơn về sứ mạng phục vụ tha nhân của mình. Tiếng kêu của tha nhân đang vọng đến chúng ta. Bối cảnh Covid-19 không làm chúng ta bi luỵ, nhưng giúp chúng ta nhìn thấy trách nhiệm của mình trong đó. Thẩm thấu tri thức thánh khoa góp phần giúp chúng ta đảm đương những trách nhiệm Chúa trao hiện tại và sau này.
Như thánh Phanxicô Assidi năm xưa sống hài hoà trong những tương quan: với Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, mỗi anh em sinh viên cũng được kêu mời học nơi Ngài gương sống hài hoà, và hãy trở nên những con người của hoà bình. Nghiên cứu thánh khoa giúp bản thân khám phá, hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Học hỏi thánh khoa thúc đẩy ta sống tương quan thuộc về Giáo hội. Thánh khoa là một trong những con đường giúp ta hiểu biết chính mình. Vì lẽ đó, để sống hài hoà trong những tương quan, anh em hãy tìm đến thánh khoa.
Kết lời, cha Giám tỉnh mời gọi anh em tận dụng thời gian và mọi nguồn lực Chúa ban để chuyên chăm nghiên cứu học hành. Đồng thời, ngài nhắn nhủ anh em hãy cộng tác với Ban Giám đốc Trung Tâm, với quý cha giáo; cụ thể, anh em hãy khiêm tốn lắng nghe những sự hướng dẫn, dìu dắt của quý ngài, để quãng đường thụ huấn của anh em sinh nhiều “trái ngọt”. Học tập để trở nên người của Chúa, người sống cho Giáo hội và người phục vụ xã hội.
Cuối thánh lễ, cha Bề trên Tu viện Đa Minh Dương Hoàng Lộc, OP. đã thay lời cộng đoàn bày tỏ niềm tri ân cha Giám tỉnh đã chủ tế thánh lễ Khai giảng và thương trao những huấn từ sâu xa cho anh em sinh viên.


Đáp lời cha Bề trên, cha Giám tỉnh chúc anh em sinh viên một năm học mới được tiến triển trong những hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa, con người và thế giới; thế rồi, có thể được trở nên người của Chúa và của mọi người.


Thánh lễ khép lại với bao ơn lành Thiên Chúa ban cho cha Giám tỉnh, quý cha và anh em Nhà học. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi hoạt động của Trung tâm Học vấn Đa Minh, và xin cho ngọn lửa nhiệt thành nghiên cứu thánh khoa của anh em sinh viên tiếp tục được cháy sáng!

 
114.864864865135.135135135250