10/12/2019 -

Đa Minh Việt Nam

1972
Theo chương trình của tỉnh hội, và theo tinh thần của sách Hiến pháp và Chỉ thị (số 145), Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần khai mạc Tỉnh hội sẽ chính thức được cử hành vào lúc 8g00 sáng thứ 4, 11.12.2019 tại nguyện đường đền thánh Martino. 
Kính mời quý cha và anh em đến tham dừ Thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Tỉnh hội cũng như cho việc bầu Giám tỉnh.

114.864864865135.135135135250