10/03/2017 -

Đa Minh Việt Nam

1869
Lễ tạ ơn của Tỉnh Dòng sẽ được cử hành trong hai ngày:
 
THÁNH LỄ TẠ ƠN TRỌNG THỂ
vào Thứ Bảy 18/03/2017 lúc 9g00
tại nhà thờ Thánh Đa Minh - Ba Chuông,
 
THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA GIA ĐÌNH ĐA MINH
vào Chúa nhật 19/03/2017 lúc 9g00
tại Đền Thánh Martinô, Hố Nai.


114.864864865135.135135135250