03/01/2020 -

Đa Minh Việt Nam

1936
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, sẽ trao tác vụ phó tế cho 15 anh em Đa Minh Việt Nam vào lúc 6g00 sáng thứ 3, 14.1.2020 tại Nhà nguyện Tu viện Mân Côi, Gò Vấp. Kính xin cộng đoàn hiệp nguyện cùng anh em Tân phó tế và Tỉnh Dòng!
114.864864865135.135135135250