01/08/2020 -

Đa Minh Việt Nam

3204
Trước những diễn biến phức tạp của Dịch Covid 19 tái phát, Văn phòng Tỉnh Dòng thông báo cùng các tu viện và đông đảo cộng đoàn: 
1. Thánh lễ Truyền chức Linh Mục 2020, dự kiến tổ chức vào thứ 3, 4.8: tạm hoãn  cho tới khi có thông  báo mới.
2. Các Thánh lễ Khấn Dòng: thực hiện nội bộ tu viện.

 
114.864864865135.135135135250