05/12/2020 -

Đa Minh Việt Nam

3467


V
i sự đng ý ca Ban cố vn Tnh dòng trong phiên hp ngày 07/11/2020, Cha bề trên Giám tnh đã đệ trình thnh nguyn thư lên cha Bề trên tng quyn xin thiết lp trụ sở ở Tnh dòng thành tu vin. Kết quả là ngày 17 tháng 11 năm 2020, Cha bề trên tng quyn Gerard Francisco Timoner, OP.  đã ban hành văn thư chính thc thiết lp Cng đoàn  trụ sở ở Tnh dòng thành tu vin, với thánh hiu Thánh Giuse.

Sáng ngày 5/12/2020 Thánh lễ tạ ơn và nghi thức công bố văn thư thành lập tu viện,  và đọc văn thư bổ nhiệm các anh em vào tân tu viện, đồng thời Cha Giám tỉnh cũng chỉ định cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng làm Đại diện Giám tỉnh tại Tu viện Trụ sở.

Đây là tu vin  thứ 8  ca Tnh dòng, toạ lạc tại số 229 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh gồm 20 tu sĩ và cha Giám Tỉnh.


 

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng

114.864864865135.135135135250