17/12/2018 -

Đa Minh Việt Nam

1905
Vào lúc 6 giờ ngày 15/12/2018, thánh lễ trao tác vụ Phó tế cho 9 anh em Dòng Đa Minh đã được diễn ra cách trọng thể tại Nhà nguyện của Tu viện Rất Thánh Mân Côi. Thánh lễ do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - chủ sự. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP, quý Cha trong và ngoài Tỉnh Dòng Đa Minh, quý Bề trên các Hội Dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố của các thầy tiến chức, quý thân nhân và đông đảo quý khách cũng đã đến để hiệp dâng thánh lễ.Trong Thánh Lễ, Đức Cha nhắc lại ý nghĩa của thừa tác vụ Phó tế trong đời sống Giáo hội. Đó là thừa tác vụ thánh, là công việc của người phục vụ: phục vụ Bàn Thánh, phục vụ Lời Chúa và phục vụ cộng đồng Dân Chúa. Đồng thời, Ngài nhắn nhủ rằng: “hãy nhận lấy Phúc Âm của Đức Kitô mà các con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giám tỉnh thay lời cho các tân chức và Tỉnh dòng cám ơn Đức cha chủ tế và quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ truyền chức hôm nay và cùng chung vui với tỉnh dòng.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Tổ phụ Đa Minh và các thánh luôn đồng hành với các tân chức trong ơn gọi vừa lãnh nhận.
Ban Thông tin Học Viện
 
114.864864865135.135135135250