19/05/2023 -

Đa Minh Việt Nam

1050
Sáng ngày 19/5/2013, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự thánh lễ an táng linh mục Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. tại thánh đường giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông. Đồng tế với ngài có cha Bề trên Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP, cha Quản hạt Phú Nhuận, quý cha trong giáo phận, anh em trong Tỉnh Dòng và Gia đình Đa Minh Việt Nam. Trước đó, cha Phụ tá Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP. đã chủ sự nghi thức tiễn biệt cha cố Giuse. Sau thánh lễ, di hài cha cố được đưa về an táng tại nghĩa trang Tỉnh dòng trong khuôn viên tu viện thánh Martinô, Hố Nai do cha bề trên Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thảnh, OP. chủ sự. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình thương đón nhận linh hồn cha cố Giuse về cõi phúc miên trường.

 
Nguồn: Thánh Lễ An Táng Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. - 19.05.2023 - GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH (BA CHUÔNG) (gxdaminh.net)
114.864864865135.135135135250