09/02/2020 -

Đa Minh Việt Nam

2853
 
 
Sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã dâng Thánh Lễ An Táng cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Quang Hiến, OP.; người Anh Cả của Tỉnh Dòng. Chủ tế Thánh Lễ là Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Cùng đồng tế với ngài là Cha Tô-ma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Quý Cha Bề trên, Quý Cha Quản hạt, đông đảo Quý Cha trong Tỉnh Dòng, Quý Cha trong gia đình Linh tông, Huyết tộc của Cha Cố Phê-rô. Bên cạnh đó, Thánh Lễ còn có sự tham dự của Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ các Dòng cùng đông đảo quý vị thân nhân và bằng hữu của Cha Cố Phêrô.

Trước đó, vào lúc 08g00’, tất cả Anh Em trong Tỉnh Dòng đã cử hành nghi thức tiễn biệt Cha Cố Phêrô.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, OP., đã giới thiệu cho mọi người biết Cha Cố Phêrô chính là cây cổ thụ, là thế hệ đàn anh trong Tỉnh Dòng với rất nhiều công lao, nhất là trong những năm đầu khi Tỉnh Dòng vừa mới được thành lập. Bên cạnh đó, Cha Giuse cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho Cha Cố Phêrô một cuộc đời thật dài hơn 100 năm. Nhờ đó, Cha Cố có cơ hội để cảm nghiệm nhiều hơn về những kỳ công và tình yêu của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thảnh, OP., Bề Trên Tu viện thánh Martin, đã thay mặt cho Anh Em trong Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Tang quyến Cha Cố Phêrô gửi lời cảm tạ và tri ân đến Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã thương mến Cha Cố Phêrô, đến kính viếng, thăm hỏi, chia buồn với Tỉnh Dòng và tham dự Thánh Lễ An Táng hôm nay. 
Sau Thánh Lễ, Đức Cha Gioan, Anh Em trong Tỉnh Dòng và cộng đoàn tiễn đưa Cha Cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Ban Thông Tin Tu Viện thánh Martin, Hố Nai
 
114.864864865135.135135135250