18/12/2023 -

Đa Minh Việt Nam

1946

Tu viện Rất Thánh Mân Côi - Gò Vấp, 17-18/12/2023
Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, 17/12 là Chúa nhật của niềm vui. Khởi đi từ lời mời gọi của ngôn sứ Isaia: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao” (Is 61,10), cha giáo Giuse Phan Tấn Thành chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ: Niềm vui đích thực của Kitô hữu là niềm vui được gặp Chúa, được có Chúa ở cùng. Trong tinh thần đó, thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Thêxalônica: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi” (1Tx 5,16). Đó là niềm vui của việc đổi mới tâm hồn: “Đừng dập tắt Thần Khí, chớ khi thường ơn nói tiên tri,… điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì xa tránh”. Bài Tin Mừng Gioan trình bày sứ mạng của ông Gioan “đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,7). Chúng ta lắng nghe bài Tin Mừng này ngay sau Tỉnh hội kết thúc. Ông Gioan làm tiền hô cho Đấng Cứu thế. Thánh Đa Minh rao giảng chân lý Chúa Kitô để mọi người nhận biết và được cứu độ; và thiếp lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Các anh em Đa Minh hôm nay, tiếp nối thánh Tổ phụ, nhận lãnh sứ mạng rao giảng Lời và để Lời lớn lên nơi tâm hồn con người.


Hoà vào niềm vui của Hội thánh và của Tỉnh dòng vừa kết thúc Tỉnh hội, Chúa Nhật, 17/12 cộng đoàn Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp cũng mừng kỷ niệm 19 năm chịu chức linh mục của cha bề trên Đa Minh Dương Hoàng Lộc. Cha chịu chức cùng ngày với cha Carolô Vũ Anh Quốc, hiện đang được bổ nhiệm tại Tu viện Mai Khôi. Niềm vui được tiếp nối vào ngày hôm sau, thứ Hai, 18/12, cộng đoàn mừng kỷ niệm 30 năm lãnh tác vụ linh mục của cha cựu giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình. Anh em trong Tu viện hiệp thông cầu nguyện cho hai cha trong các Thánh lễ sáng 17 và 18/12 do Đức cha Phaolô chủ sự. Một số Nghị huynh lưu lại sau Tỉnh hội để thăm lại “trường cũ thày xưa”, cùng hiện diện trong các Thánh lễ để chia sẻ ngày kỷ niệm được cử hành cách đơn sơ của hai cha.


Nguyện chúc niềm vui của Chúa Giáng Sinh nâng đỡ quý cha anh trong ngày kỷ niệm lãnh tác vụ linh mục, và thúc đẩy anh em Đa Minh hăng say ra đi loan báo Tin Mừng cứu rỗi của Chúa cho muôn dân!
Thông tin của Tu viện Rất thánh Mân Côi
114.864864865135.135135135250