11/12/2019 -

Đa Minh Việt Nam

3998
Sáng thứ 4, 10,12.2019, sau Thánh lễ Cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần, với sự hiện diện của đông đảo anh em trong Tỉnh Dòng; các nghị huynh đã vào phòng bầu cử để chọn bầu vị giám tỉnh mới.
Kết qủa bầu cử được bảo mật, gởi ngay cho Trung ương Dòng (Roma) chờ phê chuẩn và ý kiến của người được bầu.
1. Lễ Chúa Thánh Thần:


Nghị huynh đoàn chụp ảnh chung sau Thánh lễ.

2. Bầu cử:


 
114.864864865135.135135135250