15/09/2019 -

Đa Minh Việt Nam

2225
Sáng 12.9.2019, hai  Đức Cha Giáo phận Đà Lạt Antôn Vũ Huy Chương và Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đã cùng Cha Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam cắt băng khánh thành và làm phép ngôi nhà mới của Dòng tại Thành phố Đà Lạt, trước sự hiện diện của đông đảo anh em trong Dòng, quý cha, tu sỹ, giáo dân...
Là cơ sở đầu tiên của Dòng Đa Minh được thiết lập sau cuộc di cư 1954, tu xá Đa Minh Đà Lạt đã trải qua những thăng trầm cùng giáo phận. Chính từ nơi đây, nhiều hạt giống ơn gọi đã được vun trồng, với việc lập và duy trì lưu xá sinh viên nam. Đay cũng là nơi hội tụ thường xuyên của anh em Đa Minh mục vục trong giáo phận, như: Lạc Lâm, Bảo Lộc,...
114.864864865135.135135135250