10/10/2018 -

Đa Minh Việt Nam

3512
Sáng  ngày 8 tháng 10 năm 2018, Anh em Đa Minh từ khắp các miền tại Việt Nam đã hồ hởi tập trung tại Giáo họ Khoa Trường (thuộc giáo xứ Bố Sơn), Giáp phận Vinh; để tham dự ngày vui chung của Dòng: Khánh thành trụ sở đầu tiên của anh em Đa Minh tại Miền Trung.


Cùng với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP  cùng các cha trong Giáo phận Vinh, và đông đảo khách mời liên đới đến hiệp thông,... mọi người đã cùng tham dự nghi thức Thánh hoá Tu xá mới, được xây dựng với 30 phòng ở và cùng các hạng mục cơ sở để  hợp lý để một tu xá mới vận hành ổn định.
1. Nghi thức làm phép Tu xá:

Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, Phụ tá Giám Tỉnh, khái lược về hành trình anh em Đa Minh hiện diện và phục vụ tại Vinh trên 10 năm qua, và việc kiến thiết cộng đoàn riêng để làm nới sinh hoạt của anh em trên đất Vinh.


Cha Antôn Hà Hữu Thông - người anh em hiện diện và phục vụ lâu năm nhất tại Vinh - Đọc tiểu sử Thánh Đa Minh Hạnh - bổn mạng Tu xá.


Cha Giám tỉnh Đa Minh Việt Nam Giuse Nguyễn Đức Hoà, Đức Cha, Cha Tổng đại diện Giáo phận, cắt băng khánh thành và làm phép ngôi nhà.

2. Thánh Tạ ơn:
Thánh lễ tạ ơn diễn ra ngay sau nghi thức Thánh hoá ngôi nhà mới. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ tế Thánh lễ cùng sự hiệp thông của Cha giám tỉnh, anh em Dòng Đa Minh và linh mục đoàn Giáo phận và hơn 1000 khách mời.


Cha Phụ tá Giám Tỉnh Vinhsơn Phạm Xuân Hưng chia sẻ tâm tình của anh em Đa Minh trong Thánh lễ Kính Thánh Đa Minh Hạnh - bổn mạng tu xá: Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Quản lý Đa Minh Dương Hoàng Lộc thay mặt Anh em Đa Minh cảm ơn mọi người đã hiệp thông trong suốt tiến trình xây dựng và trong thánh lễ tạ ơn hôm nay.

Và, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, với cách nói dí dỏm quen thuộc, cũng chia sẻ và động viên anh em Đa Minh dấn thân mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa tại Giáo phận Vinh, theo gương Thánh bổn mạng Đa Minh Hạnh.
 

 
114.864864865135.135135135250