10/05/2022 -

Đa Minh Việt Nam

646

Vào ngày 10/05/2022, anh em Đa Minh tại Kon Tum tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP. nhân 100 ngày cha vĩnh viễn rời bỏ sứ vụ, để lại những ước nguyện dang dở.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 9h30 sáng do cha Tổng đại diện Giáo phận Kon Tum Giuse Đỗ Hiệu chủ sự. Tham dự thánh lễ hôm nay còn có Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP., Phụ tá giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha thuộc cộng đoàn Tu xá Luis Bêtran, quý cha Giáo Phận Kon Tum, nam nữ tu sĩ, thân quyến cha Giuse Thanh và bà con giáo dân thuộc Giáo họ Sa Loong cùng nhiều giáo xứ lân cận.

Dưới đây là một số hình ảnh trước thánh lễ.

 114.864864865135.135135135250