09/12/2023 -

Đa Minh Việt Nam

4496


Sau phiên bầu cử Bề trên Giám tỉnh ngày 06/12/2023, văn thư của cuộc bầu cử đã được gửi đến Trung ương Dòng Giảng thuyết tại Tu viện Santa Sabina, Rôma để được cha Gerard Francisco Timoner III, O.P., Bề trên Tổng Quyền chuẩn nhận. Chiều ngày Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12, lúc 15g45, cha Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh hội cùng với cha niên trưởng Giám định đoàn, đã chính thức công bố văn thư chuẩn nhận của Bề trên Tổng quyền. Cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. đã ký thư đảm nhận vai trò Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam nhiệm kỳ II, 2023-2027 trước sự hiện diện của Nghị huynh đoàn tại phòng họp khoáng đại.

So với cảm xúc "lắng lo" trong lần đầu được bầu chọn làm người điều hành Tỉnh dòng cách đây 4 năm, thì lần này, theo những gì ngài chia sẻ, ngài “lãnh nhận trách nhiệm trong tinh thần tự do và bình an". Ngài cũng chia sẻ: Nhờ ơn Chúa, sự nâng đỡ của anh em, ngài nguyện cố gắng hết sức để chu toàn trách vụ mà anh em đã giao phó.

Tiếp đến, ngài cũng nói sơ qua về hướng đi và tầm nhìn trong kế hoạch sắp tới của Tỉnh dòng, với tôn chỉ: "Củng cố vi mô, phát triển vĩ mô, nâng cao phẩm chất đào tạo." Tinh thần này thật ra được đúc kết từ những bàn thảo của các nghị huynh trong những ngày trước đó.

Ngay sau phiên bầu cử Bề trên Giám tỉnh ngày 06/12/2023, các nghị huynh cũng bầu chọn Giám định đoàn trong buổi chiều cùng ngày. Kết quả: Giám định đoàn của Tỉnh hội lần này gồm 6 thành viên: (1) cha Giuse Nguyễn Tất Trung, (2) cha Phêrô Nguyễn Thế Truyền, (3) cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị, (4) cha Giuse Phạm Quốc Văn, (5) cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, và (6) cha Giuse Mai Văn Điệp.

Lịch trình của Tỉnh hội khá sít sao: ngay hôm sau, cha Giám tỉnh chủ tọa Giám định đoàn thảo luận về việc cắt cử các chức vụ trong Tỉnh dòng.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những dự định, mong đợi tốt lành mà Tỉnh hội đặt để nơi cha Giám tỉnh và những anh em gánh trách nhiệm khác, nhờ lời chuyển cầu của thánh phụ Đa Minh, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Amen.

 

Ban Thông tin Tỉnh hội


 
114.864864865135.135135135250