06/07/2017 -

Đa Minh Việt Nam

19153
8g30 ngày 8 tháng 7 năm 2017, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột -  sẽ trao tác vụ cho 14 anh em Dòng Đa Minh Việt Nam. Xin giới thiệu cùng quý độc giả hình ảnh mới nhất của các thầy:1. Thầy Giuse Vũ Hải Bằng:2. Thầy Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại:

Dai (6)

3. Thầy Giuse Trần Văn Đông:

Dong (6) 

4. Thầy Antôn Nguyễn Thành Chương:

Chuong (1)

5. Thầy Đa Minh Nguyễn Ngọc Cảnh:

Canh

6. Thầy Micae Phạm Vũ Giang Đình :

Dinh (7)

7. Thầy Giuse Đỗ Huy Hoàng:

Hoang (5)
8. Thầy Martin Vũ Thái Hiệp:

Hiep (2)


9. Thầy Phaolô Nguyễn Cao Thắng:

Thang (1)

10.   Gioan B. Nguyễn Tuấn Dũng:

Dung (2)

11. Giuse Hoàng Hải Đăng:

Dang

12. Thầy Giuse Đỗ Anh Dũng:

Do Dung

13. Thầy Giuse Nguyễn Duy Linh:

IMG_0081 copy

14. Thầy Giuse Trần Công Thượng:


Thuong (6)  
114.864864865135.135135135250