05/06/2023 -

Đa Minh Việt Nam

2597

Vào lúc 5g00 ngày 03/6/2023, tại nguyện đường Tu viện Mân Côi, Gò Vấp, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho 10 thầy Triết học II.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phaolô chia sẻ niềm vui với quý anh em sẽ được phúc lãnh nhận tác vụ Đọc sách và Giúp lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn, hiệp với Đức Maria, nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý anh em ơn sống xứng hợp với những gì Thiên Chúa mời gọi, cách riêng, xin cho Lời Chúa được sinh hoa kết trái trong cuộc đời anh em.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Phaolô gợi lại cho các anh em ký ức về tuổi thơ ơn gọi với những thao thức, nhiệt huyết dấn thân ban đầu. Đức cha Phaolô cũng nêu lên tình trạng thiếu vắng nhưng lại khao khát tìm kiếm một đời sống tâm linh  của con người trong xã hội hôm nay. Trước tình trạng đó, Đức cha Phaolô mời gọi anh em hãy thực sự dấn thân cho sứ vụ. Điều kiện quan trọng và tốt nhất hiện nay mà anh em đang có chính là chuyên tâm học hành theo linh đạo của Dòng để chuẩn bị cho sứ vụ tương lai. Đức cha nhấn mạnh đến việc học vì tri thức, hiểu biết là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể đối thoại và đồng hành với con người trong xã hội hiện đại hôm nay.


Đức cha Phaolô cũng gửi gắm tâm tình đến anh em lãnh tác vụ, qua đó mỗi anh em sẽ cảm nhận rõ hơn hồng ân và tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời anh em. Anh em sẽ nhân danh Giáo hội, hoạt động vì Giáo hội, và khi thực hiện các tác vụ này, anh em được mời gọi thực thi với một tinh thần trách nhiệm và trọn con tim mình.

Sau bài giảng, nghi thức trao thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ được mở đầu với việc xướng danh.


Trong nghi thức trao thừa tác vụ Đọc sách, Đức cha Phaolô trao sách Kinh Thánh cho các anh em như dấu chỉ trao, nhận Lời Chúa: “Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người”.Kế tiếp, Đức cha Phaolô trao bình đựng Mình Thánh Chúa cho các thầy lãnh tác vụ Giúp lễ như dấu chỉ chấp thuận cho quý thầy phụng sự Bàn Thánh: “Con hãy lãnh nhận bình đựng Bánh Thánh, dùng vào việc cử hành Bí tích Thánh Thể và con hãy trở nên xứng đáng phục vụ bàn thánh Chúa và Hội Thánh”.Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Bề Trên tu viện Mân Côi đã bày tỏ niềm tri ân đến Đức cha Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo và toàn thể quý cha, quý thầy trong tu viện Mân Côi đã hiện diện và cầu nguyện cho các anh em lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ.


 
114.864864865135.135135135250