23/01/2017 -

Đa Minh thế giới

1102
Thứ Bảy ngày 21-01-2017, ĐTC Phanxicô đã khích lệ anh em Đa Minh tiếp tục các công việc tốt lành mà anh em đã thực hiện trong 800 năm vừa qua, những công việc đó giống như “muối” và “ánh sáng” của Đức Kitô, giúp loan truyền Phúc Âm ra cho toàn thể thế giới.

ĐTC nói: Việc các dịp mừng lễ kỷ niệm không chỉ hời hợt như các cuộc lễ hội thế tục khác, nhưng đã trở thành dịp để Thiên Chúa được tôn vinh; điều ấy hiện thực được là do bởi các công việc tốt lành của những con người đã trở thành môn đệ của Đức Giêsu, đã trở nên “muối” và “ánh sáng”.

ĐTC cũng trích dẫn Tin Mừng theo thánh Mátthêu: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy công việc tốt lành anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em Đấng ngự trên trời”.

ĐTC Phanxicô cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các anh em Đa Minh tại vương cung thánh đường Lateran, dịp bế mạc Năm Thánh 800 năm thành lập Dòng.

ĐTC ca ngợi thánh Đa Minh, đấng lập Dòng, vì đã rao giảng Tin Mừng và vì gương sống đời đức độ của ngài.

“Hôm nay chúng ta vinh danh Thiên Chúa Cha, bởi công trình thánh Đa Minh, đấng đầy ánh sáng và muối  của Đức Kitô, đã hoàn tất 800 năm trước; một công trình dành để phục vụ Tin Mừng”, là điều mà thánh nhân đã rao giảng bằng cả lời nói và việc làm của mình, ĐTC nói.

ĐTC khẳng định, đấy chính là “lời chứng chắc chắn” chống lại não trạng “hời hợt, nhất thời tạm bợ”, chống lại một thế giới lúc nào cũng chỉ biết rượt theo những thứ ủy mị thời thượng. Não trạng ấy, thế giới ấy cần phải được chinh phục bằng “các công việc tốt lành mà chúng ta thực hiện được nhờ bởi Đức Kitô và Thánh Thần của Người, các công việc giúp nhen nhúm nơi cõi lòng con người lòng tri ân, tiếng ngợi ca Thiên Chúa Cha”.

Hoặc giả không khiến người ta cất tiếng ngợi ca, thì ít nhất, bởi gương sáng của  chúng ta, người ta cũng sẽ tự hỏi “Tại sao? Tại sao người ấy, ông ấy, cô ấy lại hành động như vậy?” và vậy là, thế giới được khuấy động, được đánh động bởi các chứng tá Tin Mừng.

“Đức Giêsu đã khẳng định rõ ràng rằng, nếu muối mà không còn vị mặn nữa, thì nó chẳng còn dùng vào được việc gì nữa. Khốn thay cho thứ muối đã mất vị! Khốn thay cho thứ Giáo hội đã thoái hóa! Khốn thay cho linh mục, cho người tu sỹ, cho hội dòng nào đã đánh mất ‘vị mặn’ của mình!”

Các công việc của thánh Đa Minh, trái lại, “nhờ bởi ân sủng Thánh Thần”, đã giúp nhiều người nam và người nữ không bị lạc lối trong “cuộc hội hè, múa nhảy” trá hình tâm linh của thế giới hôm nay, ĐTC khẳng định.

Những công việc tốt lành Dòng thực hiện được đã giúp con người “cảm nếm được hương vị tốt lành của thứ giáo thuyết chính truyền, cảm nếm được hương vị của Tin Mừng, và chính họ, đến lượt mình đã trở nên ánh sáng, nên muối men, nên người kiến tạo, thực hiện các công việc tốt lành”.

Hannah Brockhaus
Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh
http://www.catholicnewsagency.com
114.864864865135.135135135250