10/10/2011 -

Chứng từ

1523

 


 


Bà Là Ai?Rồi bỗng chốc cả bầu trời rực sáng,


Và xuất hiện giữa một vầng hào quang


Có một người nữ chân đạp mặt trăng,


Áo mặt trời, đội triều thiên sao sáng.


 


Bà là ai như sao mai chói rạng?


Bà là ai tươi đẹp và trinh nguyên?


Bà là ai mà công phúc vẹn tuyền?


Bà là ai đến đạp đầu quỷ dữ (St 3, 15)?


 


Chính là Mẹ hạ sinh một Trưởng Tử (Rm 8, 29),


Là Con Một Thiên Chúa xuống gian trần


Đấng Thiên Sai – Đấng Cứu Độ phàm nhân


Khỏi tội lỗi từ muôn đời muôn thủa.


 


Chính là Mẹ hiệp công cùng Thiên Chúa


Trong chương trình giải thoát cả loài người


Cũng chính Mẹ ban tràng chuỗi Mân Côi


Cho Tổ phụ Đa Minh, con của Mẹ.


 


Mẹ ơi Mẹ, từ vực sâu cõi thế


Con đắm nhìn nơi vĩnh phúc quang vinh


Nơi muôn đời chan chứa ánh bình minh


Không hoàng hôn, cũng chẳng còn đêm tối.


 


Mẹ ơi Mẹ, xin cứu con thoát khỏi


Cõi u minh, nơi vực tối thảm sầu


Cõi lầm than, nơi tội lỗi ngập đầu


Nơi xâu xé, tranh giành và chém giết.


 


Mẹ ơi Mẹ, cõi trần đầy rên siết


Và nghiến răng, và uất nghẹn tủi hờn


Và máu đào, và nước mắt trào tuôn


Như hồng thuỷ muốn nhận chìm trái đất.


 


Ôi, lạy Mẹ ! Nơi cõi trần chất ngất…


… những tang thương – Con quỳ gối nguyện cầu


Thế giới này xin được Mẹ cầu bầu


Cùng Thiên Chúa ban bình an vạn kỷ.


 


Ôi lạy Mẹ! Con buồn khôn xiết kể


Nước mắt trào, con khẩn thiết nài van


Cho chúng con – đoàn con cái tân toan


Được mau chóng sum vầy bên gối Mẹ.Cô Tâm


(CSHĐGDĐM tháng 10.2011)


 


 


 


 

114.864864865135.135135135250