20/05/2017 -

Chia sẻ tin mừng

294

Chúa Giêsu đã mời gọi mỗi người cảm nghiệm sâu sắc trong chính bản thân về tình yêu, về mức độ yêu của mình dành cho Chúa: không phải thứ tình yêu mơ mộng, hão huyền nhưng là thứ tình yêu sáng suốt của lí trí; không phải thứ rung động của xúc cảm nhưng là thứ tình với những việc làm cụ thể.

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”

Những ai không yêu mến Chúa Giêsu, không theo Chúa Giêsu, thì không có Chúa Giêsu, và cũng không phải là Kitô hữu đích thực. Bởi khi yêu mến Ngài, thì ta sống trong tình trạng: “Anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”. Quả thật, người ta chỉ sống trong nhau, vì nhau, và cho nhau khi người ta yêu thương nhau thật sự. Vì thế, chúng ta chỉ sống trong Đức Kitô, và được Đức Kitô sống trong ta, khi ta yêu mến Đức Kitô.

Nhưng làm sao có thể yêu mến khi ta không hề thấy Ngài, không nghe được Ngài nói, và không chạm được vào Ngài? Ngài đã cho chúng ta một tiêu chuẩn để dựa vào đó mà biết mình có yêu Ngài hay không: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Và điều cốt yếu trong giới răn của Ngài đã được chính Ngài xác định: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 12,34). Ngài cũng xác định luôn cả mức độ yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Như vậy “nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” có nghĩa là “nếu anh em yêu mến Thầy, thì anh em phải yêu thương nhau”. Hay ai yêu thương những người lân cận hay những người chung quanh mình mới là người thật sự yêu mến Thiên Chúa. Và như vậy, ai không yêu những người lân cận, những người mình gặp gỡ hằng ngày, người ấy thật là không yêu mến Thiên Chúa. Thánh Gioan đã diễn giải điều này rõ hơn nữa: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (Ga 4,20)…

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.”

Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần cho những ai giữ các điều răn của Ngài: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em”. Như vậy, phần thưởng lớn nhất mà Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến Đức Giêsu, cụ thể bằng việc yêu thương tha nhân, chính là được Ngài ban Thánh Thần. Thánh Thần là “một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”. Thánh Thần là “Thần Khí sự thật”. Ai yêu sự thật, muốn biết rõ sự thật, ắt hẳn sẽ thấy “Thần Khí sự thật”. Nhưng vì thế gian không yêu sự chân thật, nên Đức Giêsu mới nói Thánh Thần là “Đấng mà thế gian không thể đón nhận”. Và ai nhắm mắt đức tin, thì sẽ không nhìn thấy Chúa và ra mồ côi. Và ai đóng cửa tình yêu sẽ không gặp được Chúa và người ấy sẽ sống trong cô độc. Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa ban sẽ đem lại sự sống sung mãn cho con người, cho những ai tin và yêu.

Thánh thần mà Chúa Cha ban sẽ hoạt động trong Giáo Hội nhằm soi sáng, hướng dẫn, thúc đẩy. Ngài tác động trực tiếp trên tâm trí người này và người kia. Chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho con người nên mạnh mẽ, ra can đảm khôn ngoan. Chính Đấng Cha ban sẽ đem đến lại bình an cho anh em. Thánh Phao-lô đã diễn tả những đức tính mà những người đã lãnh nhận Thánh Thần có được là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22-23).

Và theo lời Đức Giêsu hứa, nếu ta tuân giữ điều Ngài truyền dạy, cụ thể là yêu thương tha nhân như chính Ngài đã yêu thương, thì ta sẽ nhận được Thánh Thần. Nhờ đó, đời sống của ta sẽ được biến đổi một cách kỳ diệu và phi thường. Và chắc chắn ta sẽ đạt được sự sống viên mãn, vì “kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.”

 

Gợi ý chia sẻ

Theo các đoàn viên, chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu anh em mình được không?

114.864864865135.135135135250