07/05/2017 -

Chia sẻ tin mừng

296

“Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” (Ga 10,8-9)

Suy niệm: Khi nói mọi kẻ đến trước Ngài đều là trộm cướp, Chúa Giêsu không có ý nói đến những tiên tri được Thiên Chúa sai đến trong Cựu Ước như Môsê, Êlia, Giêrêmia v.v, bởi các vị này nghe lời Thiên Chúa và thực thi lời Ngài. Nhưng Chúa Giêsu nhắm đến những kẻ trong quá khứ, hiện tại và tương lai dám tự xưng được Thiên Chúa sai đến thay vai trò của Chúa Giêsu. Chính những người Pha-ri-sêu thời Chúa Giêsu từng xem mình là những người giữ cửa Nước Trời, nên Chúa Giêsu đã cảnh cáo họ: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào.” Những kẻ đến trộm cướp là vậy. Ngược lại, Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên tốt lành, dám hy sinh tính mạng vì đàn chiên và ban sự sống cho đàn chiên để chiên được sống dồi dào. Ngài còn là cửa cho chiên ra vào gặp được đồng cỏ xanh tươi. Điều này không có nghĩa đàn chiên đi theo con đường riêng của mình, nhưng bước theo Chúa Giêsu là Mục Tử tốt lành và được dưỡng nuôi, bảo vệ.

Mời Bạn: Trong bao nhiêu thứ nhu cầu, nhu cầu được sống với Chúa có là nhu cầu ưu tiên, nhu cầu lẽ sống của bạn không? Những khi phải chọn lựa, bạn có chọn Chúa trên hết mọi sự không?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chọn một việc làm dâng lên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con vì cao ngạo mà lìa xa Chúa, nhưng xin cho con khiêm tốn nhận ra rằng, con cần Chúa để được sống và sống dồi dào. 

114.864864865135.135135135250