04/05/2018 -

Chia sẻ tin mừng

233
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19)
Suy niệm: Người môn đệ của Đức Kitô không thể là người cầu an bởi vì tự bản chất họ đã bị thế gian thù ghét: “Thế gian đã ghét Thầy trước” đương nhiên các môn đệ của Thầy cũng bị ghét lây. Quả thật thế gian thù ghét Đức Kitô vì Ngài không bao giờ thoả hiệp với giả dối: Chúa vạch trần thói giả hình của nhóm biệt phái và kinh sư; Ngài không làm phép lạ để chiều theo thị hiếu của dân chúng, cũng không để thỏa tính tò mò của Hê-rô-đê. Chúa bị ngược đãi, bị đóng đinh và chết trên thánh giá, không phải vì Chúa gian ác, nhưng chính vì Chúa là Đấng công chính.
Mời Bạn: Có những lúc chúng ta tìm an phận theo kiểu thế gian: khi ta a dua, xu nịnh để cầu lợi, khi ta ngại khuyên bảo nhau vì sợ mất lòng, khi ta vị nể nhau mà làm điều sai trái phiền lòng Chúa…. Cái AN PHẬN đó chỉ là sự bình an mau qua chóng tàn. Trái lại PHẬN của người môn đệ Chúa Kitô là được thuộc về Ngài, được hạnh phúc ở bên Ngài; vì thế cái AN đích thực của họ chính là “sự bình an” của Chúa phục sinh: “Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng – Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô không sống an phận theo thế gian, mà trái lại, dám sống công chính, theo chân Thầy Giêsu, dù có bị thế gian thù ghét, loại trừ.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một tật xấu hay một thói quen không tốt.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết loại trừ tinh thần thế tục để được sống trong bình an của Chúa.
 
114.864864865135.135135135250