13/01/2020 -

Chia sẻ tin mừng

185
Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. (Mc 1,21)
Suy niệm: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”: Rao giảng Tin Mừng là một việc khẩn cấp không những phải làm ngay mà còn phải chọn đúng thời điểm và địa điểm để việc rao giảng mang lại hiệu quả tối ưu. Ngài đã chọn Ca-phác-na-um, một thành phố nằm trên bờ biển hồ Ti-bê-ri-a, làm trụ sở truyền giáo của Ngài. Và trong thành, hội đường, nơi người Do thái tập trung cầu nguyện, là một trong những địa điểm ưu tiên của Chúa. Còn thời điểm thích hợp là chính ngày sabát, ngày lễ nghỉ của người Do thái để thờ phượng Thiên Chúa. Chính trong khung cảnh ấy, Chúa Giêsu đã giảng dạy. Mà đối tượng ưu tiên Chúa phải rao giảng ngay lập tức là ‘những chiên lạc nhà Ít-ra-en’, những người đồng bào với Người.
Mời Bạn: Một lãnh vực hết sức quan trọng trong việc truyền giáo là tái truyền giáo. Biết bao người là Kitô hữu nhưng niềm tin đã lung lay, cuộc sống đã lạc xa, thậm chí đi ngược với điều mình tuyên xưng. Với những người ấy, phải truyền giáo trước tiên. Khung cảnh cho công cuộc tái truyền giáo ấy là chính những nơi mà bạn đang sống, đang làm việc. Vậy bạn hãy bắt đầu truyền giáo ngay đi, ngay hôm nay, bắt đầu từ nơi nhà bạn.
Chia sẻ: Trong cộng đoàn, những giới nào (theo tuổi tác, nghề nghiệp, v.v…) đang cần được tái truyền giáo hơn cả?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy tái truyền giáo cho gia đình mình bằng cách trung thành đọc kinh chung trong gia đình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm lòng nhiệt thành cho con, để con hăng say dấn thân vào công việc rao giảng Tin Mừng mà không quản ngại khó khăn.
114.864864865135.135135135250