26/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

547

Đừng quên lời này: Thiên Chúa chưa bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. “Vậy thì, thưa Đức Thánh Cha, điều này có nghĩa gì?” Ồ, vấn đề nằm ở chỗ chính chúng ta mệt mỏi, chúng ta không muốn cầu xin, chúng ta chán nản để cầu xin ơn tha thứ. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi để tha thứ, nhưng đôi khi chúng ta lại trở nên mỏi mệt để cầu xin ơn tha thứ. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi! Đừng bao giờ mệt mỏi!

Người là Thiên Chúa Cha nhân từ luôn tha thứ, là Đấng có lòng thương xót tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng vậy, hãy học sống nhân từ với mọi người.

Kinh Truyền Tin, 17 tháng 3 năm 2013

Suy nghĩ: Bạn có chán nản trong việc cầu xin ơn tha thứ hay và thú nhận những lỗi phạm tương tự như vậy không? Hãy đón nhận ơn tha thứ liên lỉ của Chúa và hãy tha thứ luôn mãi cho những người thường xuyên xúc phạm đến chúng ta. 

114.864864865135.135135135250