15/10/2016 -

Bông Trang

1623
Sau thời gian tìm hiểu và học hỏi về Giáo Lý Công Giáo, 18g30 ngày 14/10/2016 Cha chánh xứ đã ban Bí Tích Nhập Đạo cho 8 anh chị dự tòng, và dâng Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa học Giáo Lý Hôn Nhân & Dự Tòng. 

Khoá học Giáo Lý Hôn Nhân & Dự Tòng đầu tiên của năm 2016 khai giảng vào đầu hè và kéo dài đến tháng 10/2016. Sở dĩ được gọi là khóa I vì từ năm nay, với sự hiện diện của anh chị em Đaminh: cha Chánh xứ, cha Phó, thầy phó tế và quý Soeur - lớp học được tổ chức cách bài bản khoa học hơn. Học viên của khoá I là 30 anh chị, tương đối đông hơn các khoá trước. 

Điểm đặc biệt của khóa Giáo lý Hôn nhân là trước khi vào chương trình, các học viên phải hoàn tất khóa Giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Tuy nhiên, vì có sự chênh lệch về trình độ nên cha Chánh xứ vẫn thường xuyên nhắc nhở ban giảng viên cố gắng truyền đạt nội dung một cách đơn giản và dễ hiểu để mọi người có thể tiếp thu. 

Chương trình Giáo lý Hôn nhân luôn luôn nhấn mạnh đến các nội dung sau đây: 

• Hôn nhân Công giáo là một bí tích: Thiên Chúa đã lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ chồng, trong đó hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón nhận nhau, nhờ sự an bài của Thiên Chúa. 

• Mục đích của hôn nhân công giáo: Vợ chồng trọn đời yêu thương nhau và sinh sản đầy mặt đất. 

• Giáo dục con cái: Khi sinh ra một ngôi vị mới trong tình yêu và do tình yêu, một ngôi vị mang sẵn trong mình ơn gọi phải lớn lên và phát triển. Bậc cha mẹ cũng từ đó mà lãnh nhận bổn phận phải giúp đỡ cho ngôi vị ấy được sống nhân bản trọn vẹn. 

• Luân lý tình dục: Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đã trao cho loài người nghĩa vụ bảo tồn nòi giống, để chu toàn nghĩa vụ ấy cách xứng hợp, đúng với phẩm giá của mình. Có một số nguyên tắc mà đôi bạn phải nắm vững. Trong thông điệp “sực sống con người”,  Giáo hội dạy rằng: việc điều hoà sinh sản là hợp với ý Thiên Chúa. Vì thế, đôi bạn cần phải có lương tâm ngay thẳng và chân chính, có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự suy nghĩ chín chắn và quảng đại. 

• Gia đình và Hội Thánh: Liên hệ giữa gia đình và Hội Thánh rất sâu xa và nhiều đến nỗi có thể gọi gia đình Công giáo là “Hội Thánh tại gia”. Do đó, gia đình Công giáo cần tìm hiểu mối dây liên hệ này để chu toàn nghĩa vụ đối với Hội Thánh. 

• Gia đình và xã hội: Nêu lên những nghĩa vụ của gia đình đối với xã hội và ngược lại trách nhiệm của xã hội đối với gia đình gồm những lãnh vực nào. 

Ngoài những chủ đề chính trên đây, học viên cũng được bồi bổ những kiến thức về ý nghĩa của các nghi thức trong Thánh lễ hôn phối, nghi thức gia tiên… Song song với lớp “giáo lý hôn nhân”, Giáo xứ cũng tạo điều kiện cho những anh chị chưa chịu Phép rửa được tham dự lớp “giáo lý dự tòng” để một khi kết thúc khoá học, họ đã là con cái của Hội Thánh, sẵn sàng lãnh nhận bí tích hôn phối và những ơn ích do bí tích này mang lại. 

Nghi thức ban Bí Tích Nhập Đạo & Thánh Lễ tạ ơn diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng. Các anh chị học viên đọc Thánh Thư, lời nguyện, dâng lễ vật  làm cho buổi lễ càng tăng thêm ý nghĩa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g30 trong niềm vui cộng đoàn đón nhận các tín hữu mới và nghi thức trao chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân trang trọng, vui tươi.

Cầu chúc các anh chị luôn trung tín với ơn gọi là con Chúa và được Chúa đồng hành trong cuộc sống, biết đem những kiến thức vừa tiếp nhận áp dụng vào đời sống mới. 

Ban truyền thông Giáo xứ

Một số hình ảnh:

 
114.864864865135.135135135250